dłonie

Dłoń, powierzchnia dłoniowa – u naczelnych okolica ciała obejmująca powierzchnię przednią ręki, pozbawiona owłosienia, której skóra pokryta jest liniami papilarnymi. Według profesora Bochenka do dłoni nie zalicza się okolicy dłoniowej palców. W języku potocznym określenie dłoń oznacza całą rękę.