cover

Cover – nowa aranżacja, interpretacja istniejącego utworu muzycznego wykonywana przez wykonawcę, który nie jest jego pierwotnym, znanym wykonawcą. Aż do początku lat 60. XX wieku wykonywanie coverów było podstawową formą działalności wykonawców rockowych, a utwory były w znacznej części pisane przez kompozytorów, którzy sami ich nie wykonywali.