bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szanse na doskonalenie.